มิ.ย. 04

ข่าวงานวิจัย

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมสัมมนาวิชาการ The 14 th International conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management Conference ณ โรงแรม Merlin Beach Resort จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2557  <อ่านเพิ่มเติม>